Biuro Ekspertyz Specjalistycznych

Robert Brzeziński

Telefon

+48 601 555 351

Ustalanie przyczyn powstawania pożarów

  • oględziny miejsca pożaru
  • ustalenie okoliczności, miejsca i przyczyny powstania pożaru
  • wydanie ustnych opinii dot. przyczyny powstania pożaru
  • sporządzanie opinii pisemnej (ekspertyza) dotyczącej przyczyn powstania pożaru
  • ustalenie zachowania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Ekspertyzy pożarnicze

  • kompleksowe wykonanie ekspertyzy dot. przyczyny powstania pożaru na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych, firm likwidujących szkody, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

 

Opinie pożarnicze

  • kompleksowe wykonanie opinii dot. przyczyny powstania pożaru na potrzeby organów procesowych

Szkolenia z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów

  • na potrzeby osób zajmujących się likwidacją szkód
  • dla osób chcących zostać biegłymi sądowymi lub ekspertami z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów

 

Inne

  • Oferujemy pomoc merytoryczną w innych, także nietypowych kwestiach wyżej niewyszczególnionych

 

Sprzedaż